Ostrzeżenie hydrologiczne nr 167 – Wydziału Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie – gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 167
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 19.06.2024 do godz. 04:00 dnia 20.06.2024
Obszar: Iłżanka, Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Wisła od ujścia Narwi po Zb. Włocławek, Wisła od Zb. Włocławek do ujścia Zgłowiączki, Radomka, Pilica do Zb. Sulejów, Pilica od Zb. Sulejów, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Górna Narew, Leśna, Supraśl, Biebrza, Pisa, Środkowa Narew, Dolna Narew, Bug, Nurzec, Liwiec, Zgłowiączka, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 zlewnie: Wisły (Dęblin-zb. Włocławek), Narwi i Bugu od 13:00/19.06.2024 do 04:00/20.06.2024. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Szczegóły na meteo.imgw.pl

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie