Projekt sieci wodociągowej w ul. Poziomkowej w Józefowie

Komunikat dla mieszkańców dotyczący kontaktu z projektantem wodociągu w ul. Poziomkowej w Józefowie