Przypominamy, że upłynął termin płatności I raty podatku

Przypominamy, że upłynął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej