Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nieporęt

Sezon zimowy, to okres wzmożonych prac związanych z utrzymaniem dróg. Publikujemy informację o zarządcach dróg na terenie gminy Nieporęt.

Droga krajowa nr 61 – ul. Warszawska (Zegrze Południowe)
Zarządca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25; Warszawa
www: http://www.warszawa.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariat.1@warszawa.gddkia.gov.pl
tel. 22 813 20 11; 22 813 20 21
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy w Bożej Woli
tel. 22 775 27 64

Drogi wojewódzkie:
• ul. Jana Kazimierza (nr 633),
• ul. Strużańska (nr 632),
• ul. Zegrzyńska, Pogonowskiego (nr 631),
• ul. Cicha – Wólka Radzymińska (nr 624)
Zarządca – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
http://www.mzdw.pl
e-mail: dyrekcja@mzdw.pl
telefony:
od 22 244 90 00
do 22 244 90 12
Fax: 22 244 90 13
Utrzymanie zimowe: Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Kobyłkowska 1, 05-200 Wołomin
e-mail: rd.wolomin@mzdw.pl
tel. 22 776 23 33

Drogi powiatowe
• ul. Izabelińska – Izabelin
• ul. Przyszłość – Stanisławów Pierwszy
• ul. Królewska – Aleksandrów
• ul. Zwycięstwa – Nieporęt
• ul. Nowolipie – Nieporęt
• ul. Wojska Polskiego- Białobrzegi, Beniaminów
• ul. Wczasowa – Białobrzegi, Rynia
• ul. Kościelna – Kąty Węgierskie
• ul. Akacjowa – Kąty Węgierskie
• ul. Wolska – Wola Aleksandra , Stanisławów Drugi
• ul. Małołęcka (od skrzyżowania z ul. Izabelińska w kierunku Sz.P. w Izabelinie)
• ul. Szkolna – Izabelin
• ul. Szkolna – Wólka Radzymińska
• Dąbkowizna
Zarządca – Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. gen W Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
tel: 22 774 06 41
Utrzymanie zimowe: Dział Inwestycji i Drogownictwa
tel: 22 764 05 12

Drogi gminne
1. Drogi gminne publiczne
2. Drogi gminne wewnętrzne

Zarządca – Urząd Gminy Nieporęt, Pl. Wolności 1, 05-126 Nieporęt
Utrzymanie zimowe: Dział Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej
pok. 29 – tel. 22 767-04-37, tel. 22 767-04-38, fax 22 767-32-18
e-mail:urzad@nieporet.pl

Informujemy również, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 1399 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z § 10 Uchwały Nr LV/73/06 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
– do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszym oraz w ruchu pojazdów,
– usuwania nawisów oraz sopli lodu z dachów swoich budynków.

Jednocześnie przypomina się, że w przypadku niezastosowania się przez właściciela nieruchomości do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny.