Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej