„ Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt”.

Informujemy, że  Centrum Medyczne Nieporęt spółka z o.o.  wygrało konkurs ofert organizowany przez Urząd Gminy Nieporęt na  realizację  Programu Zdrowotnego  pn „ Program polityki zdrowotnej

w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt”.

Program ten jest kontynuacją Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016-2018 i w całości finansowany jest z budżetu Gminy Nieporęt.

 

Świadczenia w ramach programu będzie realizował Dział Fizjoterapii Centrum Medycznego Nieporęt

spółka z o.o. od 01.03.2018 roku bezpłatnie  dla osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Nieporęt do wyczerpania środków finansowych  nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 roku.

 

Harmonogram realizacji programu przedstawiamy poniżej:

„ Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy  

   Nieporęt na lata 2016-2018

  1. Świadczenia z zakresu fizjoterapii w ramach realizacji programu będą

wykonywane od poniedziałku do piątku w Centrum Medycznym Nieporęt Sp. z o.o.,

  1. Podleśna 4 w godzinach 18.00- 19.00.
  1. W ciągu jednej godziny na zabiegi może być zapisanych od 2 do 4 pacjentów, a uzależnione jest

to od ilości i jakości zaleconych świadczeń.

  1. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby, które zameldowane są na pobyt stały na terenie

Gminy Nieporęt.

  1. Pacjenci z ważnym skierowaniem od lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznej

udzielających świadczeń w ramach Umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  zapisywani będą

indywidualnie przez Dział Fizjoterapii Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. codziennie

w godz.  8.00-17.00

  1. Pacjenci do programu będą kwalifikowani wg kolejności zgłoszeń, a czynnikiem decydującym

będzie dostępność do zabiegu oraz wykorzystanie środków finansowych.

  1. Zabiegi w ramach Programu realizowane będą w cyklach po 10 zabiegów każdy. Rodzaj zabiegu,

liczbę cykli rehabilitacyjnych oraz ich częstotliwość określa skierowanie wydane przez

uprawnionego lekarza.

  1. Korzystanie ze świadczeń objętych programem jest dobrowolne.
  1. Świadczenia w ramach programu udzielane są bezpłatnie, do wyczerpania środków finansowych

nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 roku.

  1. W ramach uczestnictwa w programie, każdy pacjent korzystający z zabiegów będzie poproszony

o wypełnienie  ankiety dotyczącej realizacji programu.