Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Beniaminów, w gminie Nieporęt”

Beniaminów