Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

logoytgKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2018 gospodarstwo Państwa Marzeny i Grzegorza Czerwonków z województwa mazowieckiego otrzymało wyróżnienie specjalne na etapie centralnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Nowym dworze Mazowieckim, ul. Okrzei 3
(tel. 22 – 775 26 26,  e-mail: nowydwormazowiecki@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

  • 03.2019 r. – upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
  • 05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
  • 06.2019 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
  • 07-26.07.2019 r. – wizytacja gospodarstw finałowych.

Złączniki:

  • Regulamin
  • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
  • Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania (załącznik nr 2)
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3)

1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-01 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-02 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-03 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-04 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-05 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-06 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-07 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-08 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-09 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-10 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-11 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-12 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-13 1. Regulamin XVII Konkursu BGR 2019-14