Apel do rodziców i opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, zaleca się rodzicom i opiekunom prawnym:

– dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domach, nie przemieszczały się, ograniczały przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być większe skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej,

– zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich
i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,

– przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk),
a także systematycznego sprzątania i czyszczenia pomieszczeń gospodarstwa domowego,

– stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,

– śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.