Bezpłatne seminarium dotyczące systemów fotowoltaicznych

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

W dniu 16.08.2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie ustawą dodaje ona m.in. przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z założeniami ustawy promowane będą instalacje w modelu off-grid, czyli takie instalacje, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca i wykorzystanie jej na potrzeby własne (przedsiębiorstwa/domu) a w przypadku powstawania ewentualnych nadwyżek – sprzedaż do sieci energetycznej. Taki model systemu instalacji fotowoltaicznej jest najbardziej efektywnym systemem redukcji kosztów energii elektrycznej i może przyczynić się znacznie do obniżenia kosztów stałych prowadzonej działalności/gospodarstwa domowego.

Seminarium odbędzie się w dniu 03 października 2013 r w godzinach 13:00 – 16:00

w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowa, przy ul. Piłsudskiego 41 w Legionowie.

Zgłoszenia należy przysyłać do 30 września na adres biuro@escgroup.pl podając imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail oraz telefon.

Uczestnictwo w seminarium jest BEZPŁATNE, a liczba miejsc ograniczona

Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z Powiatu Legionowskiego, członków Powiatowej Izby Gospodarczej oraz mieszkańcy Powiatu zainteresowanych fotowoltaiką

Seminarium poświęcone będzie omówieniu rodzajów instalacji systemów fotowoltaicznych, stanowiących doskonałe źródło wiedzy dla tych, którzy noszą się z zamiarem wybudowania własnej instalacji fotowoltaicznej (na dachu domu/przedsiębiorstwa) z nastawieniem na obniżenie własnych kosztów energii elektrycznej oraz zarabianie na energii słonecznej, dzięki wygenerowaniu nadwyżek.

Program seminarium:
• omówienie procedur i systemów wsparcia dla fotowoltaiki
• przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej oraz zabezpieczenie mocy dla swojej instalacji w zakładzie energetycznym
• szczegółowe omówienie rodzajów mikroinstalacji oraz dużych farm fotowoltaicznych
• omówienia systemów finansowania i kredytowania fotowoltaiki (środki unijne, preferencyjne kredyty, leasing)

Organizator seminarium, firma ESC Group, chce podzielić się wiedzą jak wybrać najlepsze, sprawdzone i najbardziej optymalne rozwiązanie co do wyboru instalacji fotowoltaicznej począwszy od profesjonalnego projektu koncepcyjnego, przejście przez gąszcz przepisów i procedur z energetyką, profesjonalny montaż instalacji, jak i dalszy proces jej obsługi i eksploatacji.