Decyzja środowiskowa o uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie „Lipy” – etap I” (lokalizacja: ul. Pl. Wolności, ul. Jana Kazimierza, ul. Podkomorzego, ul. bez nazwy, ul. Protazego, ul. Epopei, ul. Telimeny).