Dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych”.
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 30.10.2015 r. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania (w miejscu gdzie ma powstać przydomowa oczyszczalnia).

Jednocześnie trwa nabór na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.
Więcej informacji w można uzyskać w zakładce „Programy” na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2015-osoby-fizyczne