Informacja o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek firmy HSM RECYCLING s.c., z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Mianowskiego 24/30, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenie działki ew. nr 256/1, obręb Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt.