Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru na potrzeby własne osoby fizycznej

Pełna treść komunikatu
(plik .pdf do pobrania)