Informujemy, że 16 marca upływa termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2015 r.

UWAGA!
Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał, który upływa 16 marca 2015 r.

Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. I kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. styczeń 2015 r., luty 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.