IX Edycja Konkursu o Laur Marszałka

IX edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje IX edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2015.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 29 lutego 2016 r. Do konkursu można zgłosić:
1) wyroby piekarnicze
2) wyroby cukiernicze
3) przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego
4) ryby i przetwory rybne
5) przetwory owocowe i warzywne, produkty pochodzenia roślinnego
6) produkty mleczarskie
7) miody
8) napoje