Jakie są przyczyny problemów z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców

Jakie są przyczyny problemów z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców

Gmina Nieporęt, jako jedna z pierwszych w powiecie, wyłoniła wykonawcę usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców na 2019 rok. Przetarg ogłoszony został w lutym 2018 roku. Przystąpiły do niego 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Partner sp. z o.o. z Warszawy, w kwocie 248 400 zł za miesiąc. Umowa z firmą podpisana została w maju 2018 roku i miała obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Pod koniec roku firma Partner wystąpiła do gminy z wnioskiem o podwyższenie ustalonego w umowie wynagrodzenia do 432 000 zł za miesiąc, tłumacząc go znaczącymi podwyżkami na rynku odpadów. Następnie firma zaproponowała nieco niższą kwotę, 372 000 zł za miesiąc. Gmina jednak nie miała możliwości, zgodnie z prawem, podwyższyć obowiązującej umową kwoty.

28 grudnia firma Partner wypowiedziała gminie umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Gmina prowadzi intensywne działania, w celu przywrócenia odbioru odpadów
od mieszkańców. Niezwłocznie rozpoczęły się negocjacje, mające na celu wyłonienie wykonawcy zastępczego usługi odbierania i zagospodarowania odpadów od mieszkańców. Skierowano zaproszenie do 8 firm. Negocjacje rozpoczęły się w czwartek, 3 stycznia i trwać będą jeszcze w przyszłym tygodniu.

Zaistniała sytuacja jest niezawiniona przez gminę. Dokładamy starań, aby jak najszybciej ją rozwiązać i sprawić, by odbiór odpadów odbywał się bez zakłóceń.

O wyniku załatwienia sprawy będą Państwo na bieżąco informowani.

Przepraszamy Państwa i prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zaistniała sytuacja jest niezawiniona przez gminę.