Jeżeli nie będzie cię 13 października w miejscu twojego zameldowania, złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Bez nazwy-1