Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Nieporęt w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego