Komunikat 7/2021 „Moje Boisko Orlik 2012” dot. otwarcia i zasad udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul.Szkolnej 61.