Komunikat Nr 7/2020 „Moje Boisko Orlik 2012”- dot.otwarcia i zasad udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul.Szkolnej 61