Komunikat Nr 8/2021 „Moje Boisko Orlik 2012” dot. otwarcia i zasad udostępniania Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61.