Komunikat z dnia 07.07.2020 r. o jakości wody w Kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli