O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach