Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa