Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

Treść obwieszczenia
(Plik .pdf do pobrania)