Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji udzielającej zamienne pozwolenie na budowę.