Oferta organizacji pozarządowej – Utrzymanie gotowości ratowniczej na terenie bazy Legionowskiego WOPR – remont oświetlenia lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17082