Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie