Ogłoszenie o konsultacjach 1) w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, 2) w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt

Ogłoszenie o konsultacjach z grganizacjami pozarządowymi oraz podbiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektów uchwał: 1) w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, 2) w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt