Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach