Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Michałów-Grabina, w gminie Nieporęt”

więcej http://bip.nieporet.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=17089