Ogłoszenie – oferta Legionowskiego WOPR dot. realizacji zadania publicznego