Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2014 roku.