Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 415/2013 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów w zakresie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkańców gminy w 2014 roku.