OGŁOSZENIE- przerwa w dostawie wody

W dniu 14 lipca 2021 roku (środa) w godzinach 10 –14  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Kątach Węgierskich przy  ul. Strużańskiej od nr 74 do nr 148 wraz ze wszystkimi odejściami na ww. odcinku sieci.

Przerwa spowodowana jest włączeniem nowego odcinka sieci wodociągowej.