Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uchwały w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie uchwały w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w atr. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.