Ogłoszenie w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie: przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym