Ogłoszenie w sprawie przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym