Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej.