Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Izabelin, w gminie Nieporęt”