PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-11-14 05:00-07:00 Nieporęt

 • ul. Jana Kazimierza od wiaduktu do Placu Wolności,
 • ul. Zwycięstwa
 • ul. Protazego
 • ul. Telimeny
 • ul. Małołęcka
 • ul. Różana
 • ul. Chabrowa
 • ul. Szkolna
 • ul. Dworcowa
 • ul. Podleśna
 • ul. Nowolipie
 • ul. Chłodna
 • ul. Sasankowa
 • ul. Myśliwska
 • ul. Pionierska
 • ul. Lazurowa
 • ul. Irysowa
 • ul. Soplicowo
 • ul. Mickiewicza Adama
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Szafirowa
 • ul. Kościelna.
st. tr:
04-0125 Nieporęt Szkoła,
04-0134 Nieporęt Jana Kazimierza I,
04-0139 Nieporęt Jana Kazimierza III,
04-1249 Nieporęt Zwycięstwa II,
04-0404 Nieporęt Kolonia I, 04-0405 Nieporęt Kolonia IV,
04-0142 Nieporęt Kolonia,
04-0140 Nieporęt Nowolipie I,
04-0141 Nieporęt Nowolipie II.
2016-11-15 05:00-07:00 Nieporęt

 • ul. Jana Kazimierza od wiaduktu do Placu Wolności
 • ul. Różana
 • ul. Chabrowa
 • ul. Podleśna
 • ul. Chłodna
 • ul. Sasankowa
 • ul. Irysowa
 • ul. Tulipanowa
 • ul. Myśliwska
 • ul. Pionierska
 • ul. Lazurowa
 • ul. Szafirowa
 • ul. Ogrodowa
 • Kościelna.
st.tr:
04-1282 Nieporęt GS,04-1458 Nieporęt Osiedle JW,04-1600 Nieporęt Osiedle I,
04-0135 Nieporęt Jana Kazimierza II, 04-0855 Nieporęt Górki,
04-0930 Nieporęt Górki II, 04-0839 Nieporęt P-9,
04-1459 Nieporęt Wieś, 43A0028 Nieporęt.
2016-11-15 06:00-15:00 Nieporęt

 • ul. Dworcowa
st. tr:
04-0138 Nieporęt Młyn,
04-0136 Nieporęt Dworcowa,
04-0568 Nieporęt Pompownia.
2016-11-15 08:00-15:00 Józefów

 • ul. Szkolna od stacji transformatorowej do Wiosennej,
 • ul. Leśna od Wiosennej w kierunku Grabiny.
st. tr.
04-0200 Józefów Garbarnia

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.