Przypominamy – 15 września upływa termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2014 r.

Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał, który upływa 15 września 2014 r.
Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. III kwartał 2014 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. lipiec 2014 r., sierpień 2014 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.