Regulamin udziału mieszkańców w projekcie „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”

Regulamin udziału mieszkańców w projekcie „Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Nieporęt”