Startują nabory w Lokalnej Grupie Działania Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 18 listopada do 9 grudnia br. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Nabór organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny konkursów:

1) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

2) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

3) wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym LSR na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

4) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej produktów lokalnych w tym turystycznych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Marka dla Zalewu;

5) rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Inkubatory smaku;

6) działania na rzecz zachowania niematerialnego i materialnego dziedzictwa lokalnego oraz rozwój lokalnej kultury, w tym remonty sakralnych obiektów zabytkowych, organizacja ponadlokalnych imprez, rękodzieła i tradycyjnych zawodów, konkursy, archiwizacja, tworzenie izb pamięci itp. na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród;

7) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

8) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

grafika_baner