Szkolenia dla zainteresowanych składaniem wniosków na rozwój przedsiębiorczości, odnowę obiektów architektury sakralnej i inne działania dotyczące podnoszenia jakości życia w regionie Jeziora Zegrzyńskiego