Na terenie gminy Nieporęt 15 grudnia 2017 r. zostaną przeprowadzone głośne próby syren alarmowych.

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w związku z budową zintegrowanego Systemu Wczesnego Ostrzegania, w dniu 15 grudnia 2017 r. zostaną przeprowadzone głośne próby syren alarmowych.”

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96) znajduje się pod adresem internetowym urzędu – http://nieporet.pl,  zakładka dla mieszkańców – bezpieczeństwo.”