Urząd Gminy Nieporęt informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do obwodowych komisji wyborczych.

W związku z wyznaczeniem terminu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na niedzielę, 28 czerwca 2020 r. , ustaleniem kalendarza wyborczego oraz wejściem w życie ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z Uchwałą nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020  r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy (§ 5).

Ponadto, wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji  wyborczej komisarzowi wyborczemu (za pośrednictwem Urzędu), który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (§ 8).

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy m.in. przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie nad przestrzeganiem prawa wyborczego, ustalenie wyników głosowania w obwodzie, podanie ich do publicznej wiadomości oraz przekazanie za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego.

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym albo zgłoś samodzielnie swoją kandydaturę do Urzędu Gminy Nieporęt.

Termin zgłoszeń (dla pełnomocników komitetów) upływa w dniu 12 czerwca o godz. 15.00.

Miejsce złożenia zgłoszenia: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1, Dział Spraw Obywatelskich , pokój nr 34 i 36;   tel. 22 767 04 26; 22 767-04-25