Urząd Gminy Nieporęt poszukuje pracownika na stanowisko ANIMATORA – osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminnego kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu

OFERTA PRACY

Urząd Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie Plac Wolności 1, poszukuje pracownika na stanowisko ANIMATORA – osoby organizującej i prowadzącej zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie gminnego kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61, na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia instruktora lub trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z ustawą o sporcie.
Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:
1) organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie gminnego kompleksu boisk sportowych,
2) zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z boisk zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Miesięczny wymiar czasu pracy 80 godzin. Szczegółowy harmonogram godzin pracy ANIMATORA uzgadniany będzie na każdy miesiąc odrębnie i będzie wynikać z obowiązujących godzin udostępniania kompleksu boisk.
Godziny udostępniania kompleksu „ORLIK” w miesiącach lipiec, sierpień:
od poniedziałku do piątku godz. 10.00 – 22.00.
sobota, niedziela od 11.00 do 20.00

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są składanie w terminie do 24 czerwca 2011 roku ofert pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. nr 0.22 767-04-28, lub 767-04-00.