Urząd Gminy Nieporęt poszukuje pracowników nadzoru nad właściwym utrzymaniem i eksploatacją gminnego kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61,

OFERTA PRACY

Urząd Gminy Nieporęt, z siedzibą w Nieporęcie Plac Wolności 1, poszukuje pracowników nadzoru nad właściwym utrzymaniem i eksploatacją gminnego kompleksu boisk sportowych zrealizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Józefowie przy ul. Szkolnej 61, na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2011 roku.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
Podstawowy zakres obowiązków obejmuje:
1) systematyczne wykonywanie prac porządkowych w zakresie przygotowania boisk na potrzeby organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym codzienne utrzymanie boisk w czystości poprzez usuwanie śmieci,
2) codzienną kontrolę stanu technicznego wyposażenia boiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska.
3) nadzór nad pawilonem socjalnym usytuowanym na terenie kompleksu „ORLIK”.
Średni dzienny wymiar czasu pracy do 6 godzin dziennie. Szczegółowy grafik godzin pracy uzgadniany będzie na każdy miesiąc odrębnie i będzie wynikać z obowiązujących godzin udostępniania kompleksu boisk oraz czasu pracy animatorów organizujących zajęcia sportowe.
Godziny udostępniania kompleksu „ORLIK” w miesiącach lipiec, sierpień:
od poniedziałku do piątku godz. 10.00 – 22.00.
sobota, niedziela od 11.00 do 20.00

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są składanie w terminie do 24 czerwca 2011 roku ofert pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. nr 0.22 767-04-28, lub 767-04-00.