Uwaga!!! Bezpłatne porady prawne i obywatelskie w Urzędzie Gminy Nieporęt

W listopadzie i grudniu w Urzędzie Gminy Nieporęt kontynuowany jest projekt, realizowany przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna”, celem którego jest zwiększenie aktywności społecznej i podniesienie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego.

W specjalnie uruchomionym punkcie konsultacyjnym, w listopadzie w dniach: 6, 14, 21, 23 i 27, w grudniu w dniach 4, 11, 18, w godzinach 13.00 – 16.00, w pokoju 26, konsultanci prawnicy, będą do Państwa dyspozycji. Udzielą BEZPŁATNYCH porad z zakresu praw i wolności obywatelskich w demokratycznym państwie prawnym.

Konsultant poradzi również w sprawach pilnych dla obywateli w tym między innymi z zakresu funkcjonowania wspólnot obywatelskich.

Pytania do konsultanta prawnika mogą być kierowane także na e-mail: porady@toiowodobrzewiedziec.pl oraz telefonicznie w godzinach 15.00 – 18.00 pod nr tel. 666 390 939.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Waruniem uzyskania porady jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego