Wójt Gminy Nieporęt ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

Szczegółowe informacje dotyczące naboru udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy Nieporęt (zakładka praca w urzędzie),

https://bip.nieporet.pl/a,87658,ogloszenia-o-naborze.html

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.